GROSSIST PRIJEDOR

Oblast proizvodnje našeg preduzeća vezana je uglavnom na proizvodnju rezane građe i drvnih sortimenata od lišćara i četinara, kao i uvozno izvozni poslovi iz te oblasti.

KONTAKTIRAJTE NAS!

Grossist se nalazi na 7 km udaljena od grada Prijedora na magistralnom putu za Banjaluku. Lokacija objekta, prostorni i komunikacijski uslovi u potpunosti zadovoljavaju kriterije proizvodnje i laku komunikaciju pri utovaru i istovaru sirovina i gotovih proizvoda..

2019, Grossist , design LOOKA